Coach och konsult Syd

Ring oss

Kontakta oss för nästa steg

Evidenta metoder, fantastiska resultat.

Vi vänder oss till företag och privatpersoner och erbjuder coacher och konsulter inom ledarskap och organisation, karriär- och jobbcoachning, och personlig coachning. Samt alkohol- och drogterapi, krissamtal och handledning.  

Våra coacher och terapeuter har har mellan 10 och 30 års erfarenhet av coachning och terapeutiska samtal och kan ge känslomässigt stöd och vägledning i både motgång och framgång. 

Skillnaden mellan coachning och terapi är att coachen inte stannar kvar i det förflutna, vilket ofta kan vara till en fördel. Lika många gånger kan det vara så att våra kunder behöver terapeutiskt samtal istället eller till en början.  


Om oss

Vår vision är att med evidenta metoder och verktyg genom tillit och struktur bidra till att stötta människor i svåra situationer och erbjuda företag och organisationer en tydlig väg till god kultur och ökad tillväxt med bibehållen balans i livet. 

Nedan finner du Coach och konsult Syds personal. Tillsammans är vi ett multikompetent team som kan hjälpa dig och ditt företag med ledarskap, och mental hälsa och styrka  genom stöd och motiverande samtal. Vi är coacher och terapeuter och jobbar med verktyg- och samtalsmetodik

Charlotta Brunkhorst

Ägare beteendevetarebakgrund med inriktning på ledarskap, hälsa och organisation, ACC-certifierad ICF-coach, Stress och friskvårdsterapeut, rekryterare, Ledarutvecklare och karriärscoach. 

Har en lång erfarenhet av att driva eget företag, upphandlingar med offentlig sektor, coacha företagare, livscoachning, hälsocoachning, jobbcoachning, matcha mot jobb, personaluthyrning och rekrytering. 

Utbildar i www.bizniztools.com ledarskapsprogram. 

kontakt: charlotta@coks.se

Gunnel Andersson

Auktoriserad Socionom med inriktning på mångkultur, alkohol och drogterapeut, psykoterapi-1.

Krissamtal, alkohol och drogterapi,  grundläggande psykoterapeutiska samtal, personlig coachning. 

Har en gedigen och mångsidig bakgrund i socialt arbete med barn , unga och vuxna, så som medarbetare, mentor och i ledande positioner.

kontakt: gunnel@coks.se

Lena Hyltén-Cavallius

Högskoleexamen i pedagogik med inriktning på vård av missbrukare och unga, Grundpsykoterapeut Steg 1, Handledare i psykosocialt arbete. Spetskompetens i psykoterapeutiskt och psykosocialt behandlingsarbete  med traumatiserade flyktingar och invandrare.

Bakgrund i mångsidigt arbete inom psykosocial och psykoterapeutisk behandling och handledning som konsult, medarbetare och i ledande positioner. 

Kontakt: lena@coks.se

För företag och organisationer

Upplägg för grupp eller abonnemang.  

Vill ni boka för en helgrupp eller teckna abonnemangsavtal är ni varmt välkomna att kontakta oss för offert. 


Så här arbetar våra terapeuter

Vi har en psykodynamisk grundsyn och är utbildade i psykodynamisk terapi 
(PDT). Vi använder oss också av systemisk teori som framförallt 
uppmärksammar de sociala och personliga aspekterna i sociala situationer 
samt hur dessa integreras i varandra och utgör en helhet. Vi är inte negativa till andra grenar av psykoterapi, som KBT, DBT m.m., men anser 
att grunden måste vara i den psykodynamiska förståelsen av patienten/klienten. Vi anpassar vår samtalsbehandling utifrån detta och vår mycket omfattande erfarenhet gör att vi, med grund i detta, också anser oss kunna skapa en verksam metod för och med varje patient/klient.
Vad gäller certifieringar så är det inte ett valideringssystem som 
används inom vårt område och därför har vi istället utbildningsintyg.

Förslag på paket för det lilla företaget inkl. Bizniz tools ledarutvecklings program

Innehåll:
Harrison Assessment 
Motiverande ledarskap 1 

Samtal krissamtal och missbruksterapi 

 
 


Kontakta oss

 för förfrågningar, offerter eller annan information 
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in