Kontakta oss för nästa steg

Evidenta metoder, fantastiska resultat.

Vi vänder oss till företag och privatpersoner och erbjuder coachning och konsulttjänster inom ledarskap och organisation, karriär- och jobbcoachning, och personlig coachning. 

Här finns över 10års erfarenhet av coachning och motiverande samtal som  kan ge känslomässigt stöd, målstyrda processer och vägledning i både motgång och framgång, både privat och karriären.  

Coachning skapar medvetenhet, mod och självtillit och är en framtidsorienterad process som hjälper dig att hitta egna lösningar

  • coachingsamtal

  • Motiverande ledarskapsprogram licenserade av Bizniztools

  • Motiverande självledarskapsprogram licenserade av Bizniztools

  • Digital coachning


Om oss

Vår vision är att med evidenta metoder och verktyg, genom tillit och struktur bidra till att stötta människor som vill göra en förändring eller nå sina mål, och erbjuda företag och organisationer en tydlig väg till god kultur och ökad tillväxt med bibehållen balans i livet. 


Charlotta Brunkhorst

Ägare beteendevetarebakgrund med inriktning på ledarskap, hälsa och organisation, ACC-certifierad ICF-coach, Stress och friskvårdsterapeut, rekryterare, Ledarutvecklare och karriärscoach. 

Har en lång erfarenhet av att driva eget företag, upphandlingar med offentlig sektor, coacha företagare, livscoachning, hälsocoachning, jobbcoachning, matcha mot jobb, personaluthyrning och rekrytering. 

Utbildar i www.bizniztools.com ledarskapsprogram. 

kontakt: charlotta@coks.se

Coachning

Vissa kallar det bollplank andra sparringpartner, vi kallar det coachning.

Vi coachar enligt ICFs (international coachning federation) metod som är en internationelt erkänd framtidsorienterad samtalsmetodik som skapar medvetenhet, självtillit, insikter, vilja, mod och inte minst motivation. Att ta hjälp av en coach i livets vägsjäl och vid viktiga beslut är att lyssna på sig själv och utan någon annans värderingar själv få komma fram till lösningar och vägval.

Karriärcoachning

Karriärcoaching lite annorlunda än vanlig coachning. Här får du vanlig coachning varvat med konsultation, tips och ideér samt hjälp med CV och personligt brev. 
Motiverande Ledarskap, licensierad av Bizniz Tools

Våra ledarutvecklingsprogram väljer du när du vill utvecklas oavsett erfarenhetsnivå. Du tränar ledarskapet i verkliga livet och följer en ”röd tråd” där materialet leder dig genom processen och tar fasta på din vardag, dina utmaningar och dina mål. På så sätt får du de rätta förutsättningarna för att lyckas uppnå det du vill. Långsiktigt, mätbart, hållbart.

Programet erbjuder material digitalt, via app och bok, samt att du har Charlotta som coach om du bokar här. 

Upplägg för grupp eller abonnemang.  

Vill ni boka för en helgrupp eller teckna abonnemangsavtal är ni varmt välkomna att kontakta oss för offert. 


GDPR och policys


Coach och Konsult Syd värnar om alla sina deltagare, kunder och arbetsgivare och behandlar all information som vi får, med största respekt för allas integritet. Det innebär att vi inte sprider vidare information eller personuppgifter på ett otillbörligt sätt. Vi följer samtliga riktlinjer för gällande GDPR-lagstiftning, vilket innebär att du alltid kan känna dig trygg med att det som sägs mellan oss, stannar mellan oss.

 Bokning av mötestid

När du bokar en tid får du alltid en bekräftelse, muntligt, via mail eller via sms.

 Avbokning av mötestid

Vi är tacksamma om du avbokar en bokad tid så snart du kan, helst senast dagen innan. Vid försening och med akuta skäl till avbokningen vill vi att du ringer.

 Dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag men använder dem endast utifrån fakturering, beställning av program och i kontakt med dig.  Har du skyddade uppgifter så respekterar vi givetvis det och hittar vägar för att hitta en sysselsättning för dig. Du ger oss ditt samtycke till att vi för din räkning kontaktar exempelvis arbetsgivare eller andra myndigheter.

 Hur lång tid sparar vi dina data

Vi följer de regler som respektive uppdragsgivare bestämt men data om dig behandlas med sekretess och lämnas inte vidare till tredje part. Vi delar endast information i samtycke med dig och enligt de regler som gäller. All skriftlig information förvaras på ett säkert sätt och förstörs efter 3-12 månader beroende på uppdragsgivarens krav. Vi för inga journaler, dokumenterar eller för anteckningar om dig om inte du själv begär detta vid uppstart. Dessa förstörs i så fall direkt när program eller coachning tar slut.

Sekretess

Vi följer ICFs (International Coach Federation) regler och har en strikt sekretess. Information, utöver det som behövs i kontakter med uppdragsgivare och myndigheter såsom namn ev personnummer, utbildning, tidigare erfarenhet dvs det som normalt anges i ett cv och personligt brev, ges endast ut på direkt uppmaning av dig efter ditt skriftliga samtycke/godkännande.

 Hur vi använder och delar information om dig

Faktabaserad information om ex antal sökta jobb och inbokade möten ges till handläggare, myndighetspersoner och uppdragsgivare utifrån det som uppdragsgivaren och personen som coachas kommit överens om och som uppdraget kräver.

Känslig information ges aldrig ut, den informationen stannar i rummet mellan dig och din coach.

 Läroplattform

Här samlas namn och sk vanliga kontaktuppgifter som adress och telefonnummer in för att du ska få tillgång till plattformen. Så länge som du har tillgång till plattformen kommer dina uppgifter att samlas in och vi kommer även att använda uppgifter för att göra statistik om användandet.

 Kontaktinformation, kvalitetsarbete och reklamationshantering

 Om du tycker att vi inte följer de här reglerna hoppas vi att du skickar ett mail till charlotta@coks.se och påpekar vad du anser att vi gör fel. Kontakt med dig kommer att tas inom 48 timmar och rättelse så snart det bara är möjligt. Om rättelse inte kan ske på ett för deltagaren bra sätt avbryts insatsen efter kontakt med handläggare från upphandlande myndighet.

 Kvalitetsarbete

Sker kontinuerligt genom fortbildning av coacher och handledare, utvärderingar av utförda tjänster och utvecklingsarbete av såväl processer och metoder som olika verktyg. Samtliga coacher följer de riktlinjer som gäller för diplomerade/certifierade coacher enligt ICFs regler och riktlinjer.

 Klagomål

Framför helst dina klagomål direkt till din coach så att det du vill förändra går att rätta till med en gång.

 

 
 


Kontakta oss

 för förfrågningar, offerter eller annan information 
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in