Delta i Coach och Konsult Syds undersökning om attityder på arbetsplatsen

För att fortsätta att utvecklas och få uppdaterad kunskap gör vi regelbundna undersökningar inom olika områden.  Ditt deltagande är viktigt för oss i utvecklingen av arbetet inom motivation och attityder på arbetsplatsen. Ditt deltagande är helt anonymt och konfidentiellt och tar bara några minuter.