Ring oss

Bizniz tools ledarutvecklingsprogram

Motiverande Ledarskap I

 Vi erbjuder en inspirerande utvecklingsprocess som löper under 6-12 mån. Kärnan i programmet är att du sätter 3 olika typer av mål som vi fokuserar på:

Mål för hur du kan bidra till verksamhetens övergripande mål. Mål för din personliga effektivitet arbetet. Mål för balans i livet, dvs. för de områden du vill fokusera på mer när du inte arbetar


Motiverande självledarskap

Utvecklar och stärker dig!

 Vi arbetar med en inspirerande utvecklingsprocess som löper under 3-6 månader. Medarbetaren utvecklar det sätt de leder sig själva på, både på arbetet och fritiden. Sammantaget ger det här väldigt tydliga resultat. Vi stödjer varje medarbetare genom processen med vår effektiva metod samt ger digitala verktyg för att verkligen omsätta insikter i förändringar i beteende och attityder. Sammantaget ger det här väldigt tydliga resultat.

 

Programmet utgår från det viktigaste för medarbetaren och verksamheten – det skapar resultat!

Deltagarna får en egen Personlig tränare som under korta men effektiva coachingmöten guidar dem framåt. Genomförandet kan ske individuellt eller med en kombination av workshops och individuella möten.

Våra terapeuter

Vi har en psykodynamisk grundsyn och är utbildade i psykodynamisk terapi 
(PDT). Vi använder oss också av systemisk teori som framförallt uppmärksammar de sociala och personliga aspekterna i sociala situationer samt hur dessa integreras i varandra och utgör en helhet. Vi är inte negativa till andra grenar av psykoterapi, som KBT, DBT m.m., men anser att grunden måste vara i den psykodynamiska förståelsen av patienten/klienten. Vi anpassar vår samtalsbehandling utifrån detta och vår mycket omfattande erfarenhet gör att vi, med grund i detta, också anser oss kunna skapa en verksam metod för och med varje patient/klient.


Ring oss 073-0400421